اس ام اس فلسفی

ماندگارترین
 اثر هنـــــری انسان
محـــــبت ست
هرگز
وسعت محـــبتتان را
کم نکنید...

اس ام اس فلسفی

اگر يک نفر
هر آنچه که
از درونش برمي آيد را بنويسد
بي شک از درون او
کسي رفته است

اس ام اس فلسفی

"  ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ  "

ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻟﺸﯽ ﻧﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ  !

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭﯼ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...

ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ :
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،

و

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ   !

اس ام اس فلسفی

من در میان موجودات،از گاو خیلی میترسم.

زیرا "عقل" ندارد و "شاخ" هم دارد !!!

اس ام اس فلسفی

همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!

اسارت به میله های دورت نیست.

به حصارهای دور تفکرت است!

اس ام اس فلسفی

ده چيز که مانع ١٠ چيز ديگر است:

@torshaktel
** بسیار مهم، لطفا با ذهن باز بخوانید **

١. غرور، مانع يادگيري
٢. تعصب، مانع نوآورى
٣. کم رويي، مانع پيشرفت
٤. ترس، مانع ايستادن
٥. تخيل، مانع واقع بيني
٦. بدبيني، مانع شادي
٧. خودشيفتگي، مانع معاشرت
٨. شکايت، مانع تلاش گري
٩. خودبزرگ بيني، مانع محبوبيت
١٠. عادت کردن، مانع تغيير

اس ام اس فلسفی

در نگاه کسی  که درکی  از  پرواز  ندارد

هر چه  اوج  بگیرے

کوچکتر  میشوے

اس ام اس فلسفی

سه حرف آخر کوروش :
1 - تابوتم را پزشکان حمل کنندتا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلو مرگ را بگیرد .

2 - تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد.

3 - دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت ...

و چقدر زیباست حرف زرتشت که میگوید:

ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم
و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را میسوزاندم
که مردم خدا را برای خودش بپرستند
نه برای بهشت و جهنم...!!!!!!!!!!

اس ام اس فلسفی

ناپلئون میگه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی …

چیزی رو بنویس که بتونی پاشو امضاء کنی …

چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی!

با کلیک روی +1 ما را در گوگل محبوب کنید