جدیدترین مطالب طنز ، علمی ، هنری ، مد و زیبایی

میزان شجاعت شما چقدر است؟

میزان شجاعت شما چقدر است

تست شخصیت شناسی😍

میزان شجاعت شما چقدر است؟

تو اولین نگاه چی میبینید؟

🌳درخت

🐯ببر

🐯🐯 دوتا ببر

پاسخ تست شخصيت شناسي🎯

🌳درخت

اگر درخت می بینید باید بدانید که دارای جسارت اجتماعی ضعیف تا متوسط هستید – احتمالا در اکثر مواقع از حقوق خود می گذرید ویا این که نمی توانید حرف دلتان را بزنید وبر خلاف انتظار خود عمل می کنید.

🐯ببر

اگر یک ببر می بینید باید بدانید که شما دارای بهترین حد مطلوب از یک جسارت اجتماعی هستید در صورتی که کسی نمی تواند حق شما را بخورد واگر هم چیزی را ببخشید این کار را آگاهانه وبرحسب شناخت انجام داده اید.

🐯🐯 دو تا ببر

اگرذو تا ببر می بینید باید بدانید که شما دارای جسارت اجتماعی لازم ومفیدی هستید ولی احتمالاً تا حدی آن را با عصبانیت وپرخاشگری مخلوط می کنید وگاهی متوجه می شوید که به خاطر مسایل جزیی در گیر وعصبانی شده اید.

468 ad

یک نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *